Select Page

ARKIB BERITA

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah mengadakan satu taklimat pengambilan pegawai dan  kakitangan kejuruteraan bagi tujuan pengisian Unit Pakar Rejimen Askar Wataniah pada 30 Ogos 2019 (Jumaat) , bertempat di Bilik Latihan Tingkat 7, Jabatan Pekhidmatan Pembetungan. Taklimat telah disampaikan Leftenan Kolonel Mohd Nizam Bin Daud,  tujuan taklimat ini adalah bagi membuka peluang kepada pegawai dan kakitangan Jabatan yang berminat untuk menyertai Rejimen Askar Wataniah di Unit Pakar Kejuruteraan Air.

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672