Select Page

PROFIL JPP

PROFIL JPP

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) telah ditubuhkan pada 1 Mac, 1994 selepas Parlimen meluluskan Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508). Tujuan utama penubuhan JPP pada masa itu adalah untuk mengawal selia perkhidmatan untuk sistem pembetungan yang sedia ada yang dikendalikan sama ada oleh kerajaan atau pihak swasta di seluruh negara.

Fungsi JPP sebagai badan kawal selia telah berakhir sepenuhnya pada 31 Disember 2007 dan telah diambil alih oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Kini JPP memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek dan memberi nasihat teknikal kepada KATS dalam isu-isu yang berkaitan dengan pembetungan. Di bawah peruntukan RMK-9 bagi Sabah dan Sarawak, JPP telah dilantik untuk memberi nasihat mengenai perkara-perkara teknikal pembetungan untuk menjalankan audit teknikal, dan untuk mengesahkan pembayaran pinjaman dari Kerajaan Persekutuan kepada negeri-negeri.

Sebagai salah satu agensi teknikal kerajaan ini, JPP telah memperkukuh pengurusan dan pentadbiran sistem dengan membuat pengaturan dan penyusunan semula yang komprehensif bagi meningkatkan keupayaan untuk menguruskan projek pembetungan yang lebih banyak pada masa akan datang.​

VISI

Sebagai jabatan teknikal yang terunggul dalam menyediakan fasiliti pembetungan yang modern untuk melindungi kesihatan awam yang berterusan dan memulihara sumber air negara.”​

MISI

Komited dalam membangun infrastruktur sistem pembetungan ke tahap piawaian antarabangsa​

OBJEKTIF

Memodenkan sektor pembetungan negara dengan memastikan system pembetungan yang bersesuaian mencapai tahap piawai kualiti effluen yang ditetapkan dan memberi keselesaan kepada pengguna.”

FUNGSI JABATAN
Untuk menggalakkan kelancaran pelaksanaan sistem pembetungan yang bersesuaian dan moden di seluruh negara mengikut piawaian yang ditetapkan.
Menggalakkan dan membangunkan industri pembetungan agar ianya diuruskan dengan efisien dari segi kos, teknologi dan sumber tenaga kerja.
Melindungi kepentingan pengguna dengan memastikan perkhidmatan yang terbaik pada kos yang berpatutan.
Memastikan pelaksanaan projek penswastaan berjaya dan memuaskan.
​Untuk membantu pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan sector pembetungan yang moden dengan melindungi sumber air dan alam sekitar.

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672