Select Page

PIAGAM PELANGGAN

Komitmen Jabatan Perkhidmatan Pembetungan adalah untuk merancang dan melaksana projek pembetungan bagi memenuhi pembangunan negara.

​​​​

Dengan ini kami memberikan komitmen bahawa,

1. Memastikan semua projek disiapkan mengikut jadual masa pembinaan iaitu:

– Bagi projek kecil loji rawatan kumbahan yang nilainya kurang dari RM 50 juta, tidak melebihi 24 bulan.

– Bagi projek loji rawatan kumbahan yang nilainya melebihi RM 50 juta, tidak melebihi 36 Bulan.

– Bagi projek rangkaian paip, tidak melebihi 42 bulan. ​​​

2. Semua tuntutan bayaran kemajuan projek yang lengkap akan disemak dan diperakukan dalam tempoh 14 hari.

3. Maklum balas dan penjelasan terhadap setiap aduan pelaksanaan projek yang timbul adalah dalam tempoh 3 hari bekerja.​

 

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672