Select Page

Info Projek

Projek

Kerja-kerja Rasionalisasi 17 Buah Loji Rawatan Kumbahan Di Kawasan Setapak, Keramat Dan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur (Pakej 2- Zon B3)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

2/05/2013

Tarikh Siap

22/06/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek ini merupakan salah sebuah projek Greater KL River Of Life (ROL) dengan kaedah pelaksanaan adalah secara konvensional.

 

 

Odor System

Penambahan Kolam Sedia Ada

​​

Pembinaan Manhole

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Merasionalisasi dan menyahtauliah lapan (8) buah loji rawatan kumbahan awam sedia ada;
  • Membina  tiga (3) buah rumah pam iaitu  KLR 146, KLR 317 dan AMA 007;
  • Memasang paip pembetungan seperti berikut;

     i. Pengorekan terbuka (open cut) sepanjang
        5.799km.
     ii. Paip gerekan (pipe jacking) sepanjang
        1.436km.

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak    : 2 Mei 2013
Tarikh Siap                 : 22 Jun 2019

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672