Select Page

Info Projek

Projek

Projek Pakej D52 – Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Dan Rasionalisasi Loji Rawatan Kumbahan Di Puchong, Selangor. (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

800,000PE

Tarikh Milik Tapak

26/11/2013

Tarikh Siap

10/03/2020

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Kawasan tadahan Puchong terletak di bawah 3 pihak berkuasa tempatan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Majlis Bandaraya Petaling Jaya Dan Majlis Perbandaran Subang Jaya. Jumlah kawasan tadahan pembetungan Puchong adalah 3900 hektar. Kawasan tadahan ini adalah termasuk Sungai Kelang. Keadaan bentuk muka bumi di kawasan kajian ini berbeza-beza dengan sesetengah kawasan yang lain. Kawasan tadahan ini adalah berkapasiti 800,000 PE sehingga Tahun 2035

 

Pemeriksaan CCTV Sedang Dilaksanakan​

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Kerja pengorekan paip pembetungan (Open cut & jacking pipe).
  • Merasionalisasi 32 loji rawatan kumbahan di kawasan Puchong.
  • Menyahtauliah 26 loji rawatan kumbahan.
  • Menyahtauliah 14 IST / CST / STP sedia ada di premis Kerajaan di kawasan Puchong.​

BUTIRAN PROJEK :

Tarikh Milik Tapak :  26 November 2013  

Tarikh Siap             :  10 Mac 2020

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672