Select Page

Info Projek

Projek

Projek Rangkaian Paip Pembetungan Di Bayan Baru, Pulau Pinang (Fasa 2).

Kapasiti (PE)

70,000PE

Tarikh Milik Tapak

9/10/2015

Tarikh Siap

12/06/2010

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Dibawah Rancangan Malaysia Ke-10, sejumlah RM440,500.00 juta telah diperuntukkan khas untuk program mempertingkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi kawasan tadahan pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah diberi mandat untuk membina Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi membantu meningkatkan kualiti air Sungai Kluang.

 

 

Kerja-kerja Reinstantemnt

Concreting base

 

Kerja-kerja Ukur Jajaran Paip

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Memasang paip pembetungan bersaiz daripada 225mm (VCP) hingga 1800mm (RCP) secara graviti sepanjang 18.3km;
  • Memasang paip pembetungan secara forcemainsaiz 300mm (DI Pipe) sepanjang 0.6km;
  • Membina sebuah rumah pam berkapasiti 8,600PE;
  • Menaiktaraf rumah pam sedia ada daripada 40,000 PE kepada 70,000 PE;
  • Merasionalisasi dan menyahtauliah 11 buah loji rawatan kumbahan awam sedia ada.

BUTIRAN KONTRAK :
Tarikh Milik Tapak         : 9 Oktober 2015
Tarikh Siap                      : 12 Jun 2020

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672