Select Page

Info Projek

Projek

Kerja- Kerja Rasionalisasi Loji – Loji Sediada Ke Rumah Pam Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

12/03/2014

Tarikh Siap

8/03/2018

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Kerja-kerja rasionalisasi loji-loji sedia ada ke rumah pam  Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan adalah projek yang telah diluluskan di bawah peruntukan Wang Akaun Amanah Pembetungan (SCC). Tumpuan khusus projek ini adalah untuk meningkatkan liputan perkhidmatan sistem pembetungan dan meningkatkan kualiti alam sekitar di Si Rusa, Port Dickson. Projek ini dilaksanakan secara kaedah konvensional.

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Memasang paip baharu secara pipe jacking sepanjang 0.996km.
  • Memasang paip baharu secara pengorekan terbuka sepanjang 0.095km.
  • Memasang paip baharu forcemain sepanjang 0.850km.
  • Membina lurang sebanyak 14 buah.
  • Merasionalisasi loji rawatan kumbahan awam sediada sebanyak 3 buah.
  • Menaiktaraf 2 buah loji rawatan kumbahan kepada rumah pam.
  • Menyambung 10 buah premis Kerajaan dan 68 buah premis individu.
  • Membaikpulih paip rosak di Sunggala sepanjang 0.010km.
  • Pemeriksaan CCTV bagi paip pembetungan sepanjang 3.8km.

 

 

Kerja-kerja Bina Parit

Kerjakerja Pam & Watering

 

Pemasangan Drain Cover

Kerja-kerja Pembersihan Lurang​

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672