Select Page

Info Projek

Projek

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Assam Kumbang, Taiping, Perak (Reka dan Bina).

Kapasiti (PE)

60,000PE

Tarikh Milik Tapak

30/11/2017

Tarikh Siap

29/11/2021

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Taping merupakan daerah yang paling besar di negeri Perak. Bagi melindungi kebersihan air, air sisa kumbahan di kawasan tersebut perlu dirawat agar mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan mengambil inisiatif untuk membina loji rawatan kumbahan dengan mengunapakai sistem Sequencing Batch Reactor (SBR) berkapasiti 60,000 PE (Fasa 1) di kawasan Assam Kumbang. Air sisa kumbahan terawat akan dilepaskan mengikut tahap pelepasan efluen Standard A ke Sg. Larut. Kawasan tadahan pembetungan bagi loji ini meliputi kawasan Assam Kumbang Kemunting, Mukim Tupai, Pengkalan Aor, Changkat Jering, dan Sg. Limau.

 

Pipe Jacking

Casting Of Concrete

Penanaman Paip A15-A16

Penanaman Paip MH15-MH16

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Membina loji rawatan kumbahan berkapasiti 60,000 PE  utimate (Fasa 1) dengan PE 300,000 ;
  • Membina  7 buah stesen pam kumbahan;
  • Membina rangkaian paip pembetungan sepanjang 27.54kmkm dan terbahagi kepada paip graviti iaitu pipe jacking sepanjang 5.35km dan open cut sepanjang 15.04km dan forcemain sepanjang 7.15km.
  • Merasiobalisasi dan menyahtauliah 34 buah loji  awam sedia ada.​

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak : 30 Nov 2017        
Tarikh Siap              : 29 Nov 2021

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672