Select Page

Info Projek

Projek

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong Di Zone 1- Taman Maluri C dan Zon 3- Taman Lembah Maju, Selangor

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

26/02/2014

Tarikh Siap

6/04/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong, Selangor adalah salah sebuah projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan di bawah peruntukan Greater KL/KV.

Projek ini perlu dilaksanakan kerana aliran kumbahan dari kawasan tadahan ini tidak dapat dialirkan ke  Lower Kerayong. Tapak-tapak loji yang dikenal pasti adalah di Zon 1 (Taman Maluri C) KLR099 dan Zon 3 (Taman Lembah Maju) AMA091.

 

Logi Taman Maluri C

Balancing tank di Taman Lembah Maju

Sludge Thicening Building di Taman Lembah Maju

Sludge Thicening Building Di Taman Maluri C450mm​​​

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

Skop kerja kontraktor bagi projek ini merangkumi kerja-kerja membina / menaiktaraf loji sub serantau sebagaimana berikut:

No Jenis Sistem No Aset Lokasi Cadangan Sistem Naik Taraf Pe
Naiktaraf
Kategori 1
Standard A
1 Aerated Lagoon KLR099 Zon 1, Taman Maluri C Extended Aeration C&S: 243,000 PE
M&E: 162,000 PE
2 Aerated Lagoon AMA091 Zon 3,
Taman Lembah Maju
Sequential Batch Reactor C&S: 74,000 PE
M&E: 37,000 PE


BUTIRAN PROJEK:
Tarikh Milik Tapak : 26 Feb 2014
Tarikh Siap              : 6 April 2019​

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672