Select Page

ARKIB BERITA

Majlis Pelancaran Aliran Kumbahan Pertama Projek Pembetungan Langat telah disempurnakan oleh YB Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) pada 3 Oktober 2019

Pembinaan loji ini berjaya memproses air kumbahan sehingga tiga kali ganda dengan mengadaptasi teknologi Jepun ‘Deep Aeration Method’ yang mampu mengurangkan carbon footprint.

Apabila siap kelak projek ini,ia mampu menampung keperluan rawatan kumbahan sebanyak 920,00 penduduk bersamaan 207 MLD (Mega Liter / Day) bagi tempoh 20-30 tahun akan datang.

Konsep regionalisasi dalam projek pembetungan adalah penyelesaian jangka panjang bagi memastikan sumber air terjaga di samping mengurangkan punca pencemaran.

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672