Select Page

Info Projek

Projek

Pakej D47- Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Petaling Jaya (Utara) Di Negeri Selangor Darul Ehsan (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

21/03/2013

Tarikh Siap

20/03/2017

Keterangan

Objektif

  • Mempertingkatkan kualiti Sungai Ara dan Sungai Penchala dengan kaedah merasionalisasikan dan menyahtauliah 119 buah loji rawatan kumbahan awam.
  • Aliran kumbahan daripada loji-loji tersebut akan disalirkan ke loji serantau di Pantai Dalam (KLR348 & KLR132).
  • Mempertingkatkan kecekapan pengurusan system pembetungan dalam kawasan tadahan Petaling Jaya Utara.

Skop Kerja​

  • Menjalankan kerja-kerja penyiasatan awal ( Dilapidation Survay, Utility detection, Engineering Survay and Soil Ivestigation)
  •  Merekabentuk keseluruhan sistem rangkaian paip pembetungan dan Stesen Pam. 
  • Membina rangkaian paip pembetungan, Stesen  Pam dan merasionalisasikan loji yang sediada.

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

Kementerian Air,Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN))

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

Hubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2,
Pusat Perdagangan Mines,
Jalan Mines 2, The Mines Resort City
43300 Seri Kembangan, Selangor.

Tel : +603 8000 8000
Fax : +603 8889 2672